Speerpunten

Engels

Wij vinden het, net als ouders, belangrijk dat de kinderen bij het verlaten van onze school een goede basis hebben als het gaat om de kennis van de Engelse taal. Jaarlijks proberen we die basis daarom te verbeteren, zodat de doorstroming naar het voortgezet onderwijs ook op dit terrein goed verloopt. Omdat het daarbij van belang is dat onze eigen vaardigheden in het Engels op peil zijn, volgen we jaarlijks scholing. Daarnaast zijn er andere contacten met de collega-scholen om elkaar in dit proces te ondersteunen. De Cito-toets Me2 die in groep 7 en 8 afgenomen wordt, geeft ons enig inzicht in de vorderingen op het gebied van Engels.

Wondering the World

De methode ‘Wondering the World’ voor natuuronderwijs wordt gebruikt in de groepen 3 t/m 7.

KIJK!

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de invoering van een nieuw observatiesysteem (KIJK!) in de kleutergroepen. Hiermee hopen we de ontwikkeling en de vorderingen van onze jongste kinderen goed in beeld te krijgen en te houden.

Oudercommunicatie

Het verbeteren van de oudercommunicatie is één van onze doelen. 

Seksuele vorming

De methode ‘Wonderlijk gemaakt’ heeft een vaste plek in ons lesprogramma. De ouders worden op de hoogte gebracht over de onderwerpen die per groep besproken worden. We merken dat school en ouders zich op dit punt duidelijk versterken.

No apologies

Na de positieve ervaringen van voorgaande jaren wordt er ook dit jaar in groep 8 gedurende twee dagen aandacht besteed aan vaardigheden en invloeden die van toenemend belang zijn in het leven van kinderen die op het punt staan naar het voortgezet onderwijs te gaan. In verschillende modules wordt tijdens zulke lessen met hen nagedacht over thema’s als zelfbeeld, vriendschappen, mediagebruik, risicogedrag en seksualiteit.

614