Schoolmaatschappelijk werk

Het Schoolmaatschappelijk werk (SMW) wil bijdragen aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Het is de bedoeling dat kinderen alle kansen krijgen om hun talenten, naar eigen vermogen, te ontwikkelen. Soms zijn er problemen waardoor kinderen moeite hebben om zich te ontwikkelen.

Begeleiding door het Schoolmaatschappelijk werk is erop gericht om via gesprekken tot een juiste vorm van hulpverlening te komen voor deze kinderen.

Onze schoolmaatschappelijk werkster (SMW-er) is Gerda van Es. Verwijzing naar de SMW-er gaat één via onze Intern Begeleiders (IB-ers).

Via onze SMW-er is er onder meer de mogelijkheid om een training van het Jeugdteam Hoeksche Waard te volgen.

Het Jeugdteam Hoeksche Waard biedt vier trainingen aan:

De trainingen ‘Dappere Dino’s’ en ‘KIES’ (8-16 jaar) zijn er voor kinderen van gescheiden ouders en zijn gericht op het vergroten van de mentale weerbaarheid.

De ‘Rots en Watertraining’ is gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen, de zelfkennis en de zelfbeheersing.

De ‘Sovatraining’ is gericht op het vergroten van sociale vaardigheden.

Naast deze trainingen is er natuurlijk nog veel meer waar onze SMW-er bij kan ondersteunen. Vraag gerust een gesprek aan. Ook hier geldt: samen gaan voor gedegen, veilig onderwijs!

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk wil bijdragen aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen, zodat ze alle kansen hebben zich te ontwikkelen, elke jongere met z'n eigen talenten en binnen het eigen vermogen.

Onze schoolmaatschappelijk werkster is Gerda van Es.

SMW is vooral bedoeld om via gesprekken de juiste vorm van hulpverlening te zoeken.
 

Sinds augustus heeft de VCOHW voor de scholen in Oud-Beijerland en Klaaswaal een extra SMW-er. Haar naam is Beline Kuipers.
Als er echter bijzonderheden zijn (bijv. ziekte van Gerda) kan ze ook bij ons bijspringen.


 

600