Schoolmaatschappelijk werk

Het Schoolmaatschappelijk werk (SMW) wil bijdragen aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Het is de bedoeling dat kinderen alle kansen krijgen om hun talenten, naar eigen vermogen, te ontwikkelen. Soms zijn er problemen waardoor kinderen moeite hebben om zich te ontwikkelen.

Begeleiding door het Schoolmaatschappelijk werk is erop gericht om via gesprekken tot een juiste vorm van hulpverlening te komen voor deze kinderen.

Verwijzing naar de SMW-er gaat één via onze Intern Begeleiders (IB-ers).

Via onze SMW-er is er onder meer de mogelijkheid om een training van het Jeugdteam Hoeksche Waard te volgen. 

600