Plusklas taal

De kinderen van de plusklas taal hebben gewerkt aan de opdracht: "Schrijf een gedicht met een les erin"

Klik hier om mee te genieten van het resultaat. 

43693