Over ons

De Petrus Datheenschool in Puttershoek is een reformatorische school met ongeveer 110 leerlingen. De school heeft een streekfunctie: de leerlingen komen niet alleen uit Puttershoek, maar ook uit andere woonkernen in de buurt van dit dorp, met name 's-Gravendeel.
 
In ons onderwijs staat de Bijbel centraal. Elke dag krijgen de kinderen een half uur Bijbelonderwijs. Ook vieren we de Christelijke feestdagen. De Bijbelse normen en waarden zijn het uitgangspunt in ons onderwijs én in de manier waarop we met elkaar omgaan op en rondom de school. Kerk, gezin en school vormen zoveel mogelijk een éénheid.
 
Met de Bijbel als basis werken wij aan een pedagogisch klimaat met als kernwaarden: (passende) ondersteuning, wederzijds vertrouwen, geborgenheid en creëren van uitdagende leersituaties. 
 
Petrus Datheenschool… samen gaan voor gedegen, veilig onderwijs!

Wie was Petrus Datheen eigenlijk?

Lees hier meer over de persoon naar wie onze school genoemd is.

551