Onze locatieraad

 

Naast het bestuur heeft de Petrus Datheenschool ook een locatieraad. De locatieraad heeft taken die verbonden zijn aan de identiteit van de school.

Deze taken zijn velerlei. We noemen de belangrijkste: Leden van de raad leggen schoolbezoeken af, voeren gesprekken met teamleden, zien toe op de handhaving van de regels die samenhangen met de identiteit, zijn betrokken bij gesprekken met nieuwe personeelsleden en hebben een taak op de avond waarop groep 8 afscheid neemt. De locatieraad rapporteert aan het collectief bestuur.

 

De locatieraad van onze school bestaat uit de volgende personen:
• M. Klooster (namens GG Puttershoek)
• J. Kooistra (namens OGG ’s-Gravendeel)
• J. Hooijmeijer (namens GGinN ’s-Gravendeel)
• M. van Hees (namens OGG Puttershoek)

 

Vlnr: J. Hooijmeijer, J. Kooistra, M. van Hees en M. Klooster

 

De locatieraad belegt jaarlijks een algemene vergadering voor de leden van onze school, waarop zij informatie geeft over haar taken en over onze school. Daarnaast worden er verkiezingen van de locatieraadleden gehouden.

607