Ons bestuur

Ons bestuur

 

De Petrus Datheenschool gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag in de Hoeksche Waard, de VCOHW.

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door het dagelijks bestuur en door bestuursleden met een toezichthoudende functie. Gezamenlijk vormen zij het collectief bestuur.

 

Het collectief bestuur van de vereniging telt acht leden.

Zes leden zijn toezichthouder, twee leden vormen het dagelijks bestuur.

De toezichthouders zijn: Ir. R. Barth, Ir. E.Th. Benjert, J.C. Drooger, J. de Graaf, A.P. Kleiberg, C.D. Timmerman. 

De dagelijkse bestuurders zijn: J.A. Nobel RA, Y. Paans.

Agenda
16 oktober 2020Vrije middag alle groepen
19 oktober 2020Herfstvakantie
4 november 2020Dankdag
608