Aanmeldprocedure

De aanmelding van een nieuwe leerling gebeurt doorgaans door middel van persoonlijk contact. Ouders die nog onbekend zijn met de school ontvangen we graag op school om in een persoonlijk gesprek een en ander toe te lichten en een rondleiding door de school te geven.

Na aanmelding van uw kind op onze school vragen we u om een aantal gegevens over het kind te verstrekken waardoor het voor ons beter mogelijk wordt om hem/haar goed te begeleiden. Graag willen we van u weten hoe uw kind zich ontwikkeld heeft in de voorschoolse periode. Wat kan het kind al, wat vindt het leuk om te doen en wat vindt het nog moeilijk? Dat kunt u allemaal invullen op ons vragenformulier. De plaatsing van leerlingen wordt geclusterd, maar in principe vindt toelating plaats op de eerste plaatsingsdatum nadat uw kind vier jaar geworden is. U hoort aan het begin van het schooljaar wanneer uw kind verwacht wordt. Geruime tijd voor de datum van plaatsing krijgt u ook een uitnodiging voor een kennismakingsbezoek (samen met uw aangemelde kind).

379